Algorytmika (teoria algorytmów) jest działem informatyki, cybernetyki, a także, dla większości nauk matematyczno-przyrodniczych, ekonomii i techniki. Algorytmika zajmuje się badaniem algorytmów. Algorytm – skończony ciąg jasno zdefiniowanych czynności koniecznych do wykonania pewnego rodzaju zadania lub rozwiązania problemu.

Courtesy of PNGTree.comCourtesy of PNGTree.com