Courtesy of O'Reilly Media; kudos to Hashii at www.kisspng.comPerl jest interpretowanym językiem programowania wysokiego poziomu stworzonym przez Larry'ego Walla w 1987 r. do przetwarzania danych tekstowych, obecnie mającym wiele innych zastosowań. Nazwa języka "Perl" nie jest oficjalnie akronimem, chociaż Larry Wall zwykł tłumaczyć ją jako Practical Extraction and Report Language, czyli "praktyczny język do sporządzania wyciągów i raportów" a nawet bardziej żartobliwie jako Pathologically Eclectic Rubbish Lister, czyli w wolnym tłumaczeniu "patologicznie eklektyczny generator bzdurnych raportów". W rzeczy samej, Larry wymyślił Perla aby ułatwić sobie i swoim kolegom informatykom administrowanie systemem operacyjnym Unix (którego konfiguracja jest oparta w znacznej mierze na plikach tekstowych), przetwarzanie plików tekstowych i generowanie przeróżnych raportów. Mówiąc "Perl" mamy tak naprawdę na myśli Perl 5 (wersja języka Perl) w odróżnieniu do siostrzanej wersji Perl 6, która powstała w 2000 r. jako krytyczne uaktualnienie Perla 5, a następnie ewolucyjnie rozwinęła się w odrębny język programowania. Perl jest rzeczywiście niezwykle eklektycznym językiem programowania, który zaczerpnął i twórczo połączył wiele koncepcji z innych języków programowania, m.in. z języka C, skryptów powłoki systemów operacyjnych Unix oraz Linux, a także z języków Lisp, AWK, i sed. Perl 5 zdobył szeroką popularność w późnych latach 90-tych ubiegłego stulecia jako język skryptów CGI (protokół komunikacyjny po stronie serwera służący do generowania dynamicznych stron WWW; z czasem zastąpiony przez bardziej wydajną instalację modułu Perla mod_perl na serwerze internetowym Apache), w znacznym stopniu dzięki niezrównanej implementacji wyrażeń regularnych (algorytmów dopasowania wzorców tekstowych). W 1998 r. Perl został nawet okrzyknięty mianem "mocnej taśmy klejącej spajającej cały Internet" (z ang. duct tape that holds the Internet together). Obecnie Perl 5 jest głównie używany w administracji systemami komputerowymi, programowaniu sieciowym, w finansach, bioinformatyce, w systemach bazodanowych i wielu innych. Warto w tym miejscu wymienić przynajmniej kilka bardzo popularnych i znaczących serwisów internetowych działających w znacznym stopniu w oparciu o język programowania Perl, które wciąż radzą sobie świetnie pomimo zaciekłej konkurencji ze strony innych języków programowania:

Ze względu na swoją uniwersalność, skuteczność i względną łatwość zastosowania w rozwiązywaniu wielu codziennych problemów natury informatycznej, Perl bywa określany mianem scyzoryka z opcją piły łańcuchowej wśród skryptowych języków programowania (z ang. the Swiss Army chainsaw of scripting languages) cool

W roku 1991, firma O'Reilly Media wydała książkę, pt. "Perl - programowanie" (tytuł ang. Programming Perl), której jednym z autorów jest twórca języka, Larry Wall. Książka stała się wkrótce bardzo poczytnym przewodnikiem po języku Perl, określanym wręcz mianem swoistej biblii Perla. Na okładce książki znalazł się dromader, czyli wielbłąd jednogarbny (dokładnie taki jak na rysunku powyżej), skąd zrodziło się określenie "Książka z wielbłądem" (z ang. Camel Book), a sam wielbłąd stał się nieoficjalnym symbolem Perla oraz popularnym emblematem pojawiającym się często na koszulkach i gadżetach hakerów w rozumieniu osób o dużych praktycznych umiejętnościach informatycznych znających bardzo dobrze język Perl (z ang. Perl hacker).

Larry Wall wylansował w kontekście języka Perl kilka sloganów powszechnie znanych w środowisku programistów używających skryptowych języków programowania, a zwłaszcza Perla, rzecz jasna. Bardzo znanym i jakże filozoficznie brzmiącym mottem Perla jest hasło: "Można to zrobić na różne sposoby" (ang. There's more than one way to do it notorycznie skracane do TMTOWTDI lub TIMTOWTDI, i wymawiane z angielska Tim Toady). Warto również przytoczyć motto, które przyświecało Larry'emu w trakcie tworzenia języka Perl: "Łatwe problemy powinno dać się łatwo rozwiązać, zaś rozwiązanie trudnych problemów powinno być możliwe" (ang. Easy things should be easy and hard things should be possible).

Zestaw użytecznych linków, które z pewnością okażą się pomocne aby zacząć wspaniałą przygodę z programowaniem w Perlu:

Lubię Perla, pewnie dlatego, że jest to pierwszy język programowania, który poznałem. Napisałem w Perlu mój pierwszy skrypt CGI (no, z pomocą Taty, rzecz jasna). cool W istocie, Perl jest stosunkowo łatwym i przyjaznym językiem programowania sprawdzającym się w wielu różnych zastosowaniach! cool