Matematyka jest królową nauk, jak mawiał wybitny niemiecki matematyk Carl Friedrich Gauss. Wie o tym doskonale Pan mgr Grzegorz Cichoszewski, nasz szkolny matematyk oraz Zastępca Dyrektora Szkoły Podstawowej Gedanensis, który wraz z Panią mgr Magdaleną Kulczycką zorganizował jedyną w swoim rodzaju, szkolną (rodzinną) ligę zadaniową, żeby tym lepiej zmotywować nas, uczniów Szkoły Gedanensis, do rozwijania swoich talentów i pogłębiania wiedzy matematycznej.

Czym jest Szkolna (Rodzinna) Liga Zadaniowa?
Liga Zadaniowa jest szkolnym konkursem matematycznym prowadzonym w Szkołach Gedanensis. Polega on na tym, iż osoby interesujące się matematyką „pobierają” co miesiąc zestaw pięciu zadań dostosowanych do odpowiedniej grupy wiekowej (www.szkolagedanensis.pl) do rozwiązania w domu (współudział członków rodziny jest mile widziany cool). Zadania są następnie oceniane osobiście przez Pana Dyrektora i często okraszone ciekawymi komentarzami oraz grafiką smile. Przez cały rok zbieramy zatem punkty za problemy matematyczne rozwiązywane w domu. Przed końcem roku szkolnego Pan Dyrektor organizuje Finał, czyli egzamin obejmujący kilkanaście problemów matematycznych, z którymi zmagaliśmy się każdego miesiąca. Na podstawie wyników Finału oraz punktacji uzyskanej za rozwiązania zadań w ciągu roku szkolnego zostają wyłonieni laureaci Ligi Zadaniowej.

Jednak, nie miejsca na podium są tu najważniejsze, a sam fakt uczestnictwa w konkursie i zdobyta wiedza matematyczna, a przede wszystkim dobra zabawa!!! laughing

W tej sekcji znajdziecie moje rozwiązania (nie ukrywam, że czasem pomagali mi Mama lub Tata) wybranych problemów matematycznych Szkolnej Ligi Zadaniowej Gedanensis. Zachęcam do samodzielnej analizy a następnie porównania z zamieszczonymi odpowiedziami. Życzę miłej zabawy!!! cool