Courtesy of pngtree.comInformatyka jest dziedziną nauk ścisłych zajmującą się przetwarzaniem danych (w szczególności informacji - stąd nazwa), metodami ich przetwarzania (oprogramowanie, struktury danych) oraz technologiami wytwarzania układów przetwarzania i przechowywania danych.

Wyróżnia się co najmniej kilka zasadniczych gałęzi informatyki:

 

 • języki programowania (teoria i tworzenie języków programowania - podstawowa dziedzina informatyki)
 • inżynieria oprogramowania (tworzenie programów komputerowych przy pomocy języków programowania)
 • algorytmika (tworzenie i analiza algorytmów - najstarsza dziedzina informatyki)
 • architektura systemów komputerowych i administracja systemami komputerowymi
 • komputerowe bazy danych
 • sieci komputerowe
 • bezpieczeństwo i poufność danych (kryptografia)
 • grafika komputerowa (komputerowe przetwarzanie obrazu i wizualizacja, np. w grach wideo)
 • symulacje komputerowe (zastosowanie modeli matematycznych do analizy i wizualizacji w różnych dziedzinach wiedzy, np. w fizyce i chemii)
 • sztuczna inteligencja (metody komputerowej symulacji inteligencji)
 • przetwarzanie informacji z zastosowaniem w technologii i medycynie (np. informatyka medyczna)
 • webmastering (projektowanie, programowanie i publikacja serwisów internetowych)