Znajdź ntą liczbę ciągu Fibonacciego Fn

Uwaga: n = 0, 1, 2, 3, ..., itd.

Podaj wartość n  
     pokaż kod źródłowy (algorytm iteracyjny)

Definicja

Courtesy of Wikipedia W matematyce, kolejne liczby Fibonacciego, popularnie zapisywane jako Fn, tworzą ciąg zwany ciągiem Fibonacciego charakteryzujący się tym, że każda liczba ciągu jest sumą dwóch poprzednich z wyjątkiem pierwszej pary liczb rozpoczynających ciąg, tj. 0 i 1. Tak więc,

F0 = 0
F1 = 1
Fn = Fn-1 + Fn-2 dla n > 1