Courtesy of WikipediaClaude Shannon, amerykański matematyk i inżynier, uznawany za jednego z twórców teorii informacji, oszacował liczbę teoretycznych pozycji szachowych na 1043 (wliczając niestety również niektóre pozycje nieprawidłowe, np. pionki na pierwszej linii, dwa króle we wzajemnym szachu, oraz wyłączając pewne pozycje legalne powstałe po biciu w przelocie lub po promocjach).

Liczba możliwych pozycji szachowych wynosi

~ 2 x 1040

 
Wziąwszy powyższe pod rozwagę, Victor Allis, holenderski informatyk specjalizujący się w dziedzinie sztucznej inteligencji, oszacował liczbę możliwych pozycji szachowych na 1050. Ostatnie analizy ponownie korygują tę liczbę na 2×1040 (nie uwzględniając promocji!).    surprised WOW!!!